English site    לדף הבית
פרופיל החברה לקוחות פרוייקטים צור קשר
מהוד

לקוחות מובילים

סקטור ציבוריסקטור פרטירשויות מקומיות


סקטור ציבורי

  חברת נתיבי ישראל (מ.ע.צ לשעבר) חברת נתיבי ישראל (מ.ע.צ לשעבר)   חיל האויר חיל האויר
  רכבת ישראל רכבת ישראל   משרד התעשיה והמסחר משרד התעשיה והמסחר
  משרד התחבורה משרד התחבורה   מנהל מקרקעי ישראל מנהל מקרקעי ישראל
  משרד הביטחון משרד הביטחון   המרכז למיפוי ישראל המרכז למיפוי ישראל
  החברה הממשלתית להגנות ים המלח     המינהל לבניה כפרית  
  משרד הבינוי והשיכון משרד הבינוי והשיכון      
  חב' כביש חוצה ישראל חב' כביש חוצה ישראל    סקטור פרטי

  מבני תעשיה מבני תעשיה   יורם גדיש יורם גדי
  מפעלי ים המלח מפעלי ים המלח   חברת ערים חברת ערים
  אינטל אינטל   לודן לודן
  ברן     ישראל M+W M+W-Group

רשויות מקומיות

  עיריית באר שבע עיריית באר שבע   עיריית דימונה מ.מ דימונה
  עיריית אופקים עיריית אופקים   מ.מ מיתר מ.מ מיתר
  עיריית נתיבות עיריית נתיבות   מ.מ גן יבנה מ.מ גן יבנה
  עיריית ירושלים עיריית ירושלים   מ.א רמת נגב מ.א רמת נגב
  עיריית אילת עיריית אילת   מ.א תמר מ.א תמר
  מ.מ ירוחם מ.מ ירוחם   מ.מ. רהט מ.מ. רהט
  עיריית תל אביב עיריית תל אביב   עיריית קרית גת עיריית קרית גת
  עיריית ערד עיריית ערד    
  מ.א חבל איילות מ.א חבל איילות  Powered by Lavan Group   בית בלטק, רח' יהודה הנחתום 4, באר שבע. טל.- 08-6288060       נס ציונה-בנין אילן רמון, ת.ד 4138 , מיקוד 7414002 , טל 03-6251188
© 2008 כל הזכויות שמורות לחברת מהוד בע"מ